28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
SZKOŁA XXI WIEKU

Gmina Jastrzębia realizuje projekty pn.

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje,


dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
Celem projektów jest  podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji szkolnej.

PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE W OKRESIE od 01.09.2019 do 30.06.2021 roku.

Dofinansowanie na realizację projektów wynosi:  1 572 248,98 zł, w tym:

dofinansowanie z  UE: 1 332 975,99 zł

Całkowita wartość projektów wynosi: 1 666 219,98 zł

Biuro projektów znajduje się w Urzędzie Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, pokój nr 9, nr kontaktowy: 538-439-512.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010