28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
WFOŚiGW

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzębia


Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzębia na lata 2015-2020 zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 9.225 zł.

Program Usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032


Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032 zostało dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 11.200 zł.

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzębia 2017 rok"

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzębia 2017 rok” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 88 751,69 zł.

„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jastrzębia” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 40 000,00 zł.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów i Dąbrowa Kozłowska – Etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.889.900,00zł.USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JASTRZĘBIA - 2018 ROK

 

Informacja o dofinansowaniu zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzębia - 2019 rok

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010