28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Karta Dużej Rodziny


Karta dużej rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mog± korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymuj± m.in.  ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mog± oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępuj±c do programu zyskuj± prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolsk± Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
W Urzędzie Gminy w Jastrzębi wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć pok. nr 2 na parterze. tel. 48 384-05-05 w. 103.

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej  Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina.URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010