29 lutego 2020. imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XVIII Sesję Rady Gminy Jastrzębia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 października 2019 r. /tj. piątek/ na godz. 10:00 XVIII Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Jastrzębia.
2.    Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Jastrzębia.
3.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2025.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcia wyników sportowych oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011 r.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchylenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2018/2019.
12.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
13.    Interpelacje i wnioski radnych.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie obrad.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastrzębia.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010