28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Historia Ogólnie

      Pierwsza wzmianka o Jastrzębi pochodzi z 1191r. i dotyczy przyznania z niej dziesięciny kolegiacie sandomierskiej przez Kazimierza Sprawiedliwego. Wieś należała od najdawniejszych czasów do własności królewskiej w starostwie grodowym radomskim, ekonomii kozienicjiej. Jastrzębia położona w pobliżu Radomia i przy "brzóskim" trakcie handlowym łączącym Radom z Ryczywołem i przeprawami wiślanymi była miejscem postojów kupców i oddziałów wojskowych. Jastrzębianie brali udział w powstaniu styczniowym 1863r., zarówno w walkach, jak i zaopatrywaniu powstańców w żywność i ubrania. W 1867r. we wsi została założona szkoła elementarna.

      Pierwsza Wojna Światowa zapisała się tu potyczką w październiku 1914r. przemarszami wojsk i znaczną liczbą pobranych rekrutów. W Polsce międzywojennej powstało szereg inicjatyw, które doprowadziły do założenia kolejno: biblioteki składkowej, spółdzielni spożywców, kółka rolniczego, straży ogniowej, parafii i koła młodzieży. Rozbudowano miejscową szkołę, czyniło to z Jastrzębi ośrodek gospodarczy i kulturalny dla okolicy. Rok 1935 przyniósł monografię wsi, napisaną przez nauczyciela Kazimierza Mroza, autora kilku opracowań z zakresu historii regionalnej. Podczas II Wojny Światowej wieś została wysiedlona i zamieniona w poligon. Działały tu Bataliony Chłopskie, do których należał m. in. Bolesław Machnio późniejszy poseł Ziemi Radomskiej.

      Gmina to nie tylko jej centrum, licząca prawie tysiąc mieszkańców wieś Jastrzębia, lecz także 19 sołectw położonych po obydwu stronach rzeki Radomki. W odróżnieniu od "Królewskiej" Jastrzębi" większość historycznych osad była własnością prywatną. Z kilku dworów, które niegdyś stanowiły siedzibę miejscowej szlachty, do dziś przetrwał zaledwie jeden - w Bartodziejach.

       To klasyczny dwór wzniesiony zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku, rozbudowany w połowie XIX w. wraz z kompleksem budynków folwarcznych i parkiem o unikalnym drzewostanie. Niestety obiekt pozostając własnością prywatną, od lat ulega dewastacji, choć mógłby być jedną z głównych atrakcji turystycznych gminy.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010