28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip

MAPA SERWISU

Strona Główna*

FACEBOOK*

Władze Gminy

URZĄD GMINY

Kontakt

    • Dożynki Gminne 2013

    • Urząd Skarbowy - dłuższy czas pracy.

    • Nowy samochód dla OSP Jastrzębia

    • ARiMR

        • Informacje

    • Sprzątanie Gminy Jastrzębia

    • KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ INNOWACYJNĄ

    • OGŁOSZENIE !

    • Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

    • KONKURS! Pod nazwą OBSZAR LGD

    • Herb Gminy Jastrzębia

    • ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE!

    • Remont PSP w Kozłowie

    • Dokumenty zastrzeżone

    • Niecodzienny gość w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesiowie

    • Przebudowa linii teletechnicznej w Jastrzębi

    • Nowoczesna stacja uzdatniania wody już pracuje w Jastrzębi

    • Ruszyły prace przy zagospodarowaniu placu w centrum Jastrzębi

    • Nowa droga w Bartodziejach

    • Dzień kobiet w Kazimierzu Dolnym

Inwestycje w Gminie

    • Kadencja 2002 - 2006

        • Rok 2003

        • Rok 2004

        • Rok 2005

        • Rok 2006

    • Kadencja 2006 - 2010

        • Rok 2007

        • Rok 2008

            • Część 2

            • Część 3

        • Rok 2009

        • Rok 2010

    • Kadencja 2010 - 2014

        • Rok 2011

            • Budowa kanalizacji sanitarnej

            • Modernizacja drogi gminnej w Woli Owadowskiej

        • Rok 2012

            • Nowa droga gminna w Bartodziejach

        • Rok 2013

            • Nowa Stacja Uzdatniania wody w Jastrzębi

        • Rok 2014

    • Kadencja 2014 -2018

        • Rok 2015

        • Rok 2016

        • Rok 2017

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

    • Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

    • Deklaracja o wysokości opłat

    • Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

    • Regulamin utrzymania czystości i porządku

    • Segregacja odpadów komunalnych

    • Harmonogram odbioru odpadów

    • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

    • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK

    • Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

    • Wykaz pojemników na baterie na terenie Gminy Jastrzębia

    • Poziomy recyklingu

    • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Oferty pracy

Plany i strategie

Konsultacje Społeczne

Przetargi

    • Inne

Plany polowań zbiorowych

O GMINIE

W skrócie

Herb gminy

Historia Ogólnie

Sołectwa

    • Bartodzieje

    • Dąbrowa Jastrzębska

    • Dąbrowa Kozłowska

    • Goryń

    • Jastrzębia

    • Kozłów

    • Lesiów

    • Mąkosy Stare

    • Owadów

    • Wola Owadowska

Oświata

    • Aktualności ze szkół

        • Wycieczka przedszkolaków do wytwórni bombek

        • Jemy zdrowo i kolorowo

    • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębi

        • Samorządowe Przedszkole

    • Szkoła Podstawowa w Kozłowie

        • Nowy wizerunek Szkoły w Kozłowie

    • Szkoła Podstawowa w Lesiowie

    • Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych

    • Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej

    • Szkoła Podstawowa w Bartodziejach

    • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie

Turystyka

    • Walory turystyczne

    • Obiekty zabytkowe

    • Poligon artyleryjski

Sport

    • Wydarzenia sportowe w Gminie Jastrzębia

    • Klub Sportowy

Zdrowie

    • Godziny przyjęć

    • Badania

    • Personel

    • Programy profilaktyczne

    • NZOZ w Bartodziejach

    • stacjonarna pomoc ambulatoryjna Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Ekologia

    • Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

    • Referat d/s Infrastruktury

    • Referat Spraw Finansowych

    • Pion ochrony informacji niejawnej.

    • Radca Prawny

    • Stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

    • Infrastruktura

    • Sprawy Obywatelskie

    • Oświata

sp*

archiwum*

Druki*

WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój“*

POIG*

PROW*

Karta Dużej Rodziny*

KRUS*

Mikroporady*

http://gbpjastrzebia.naszabiblioteka.com/*

http://gopsjastrzebia.pl/*

WFOŚiGW*

PROW*

Biznes.gov.pl*

Mapa Gminy

Mapa Gminy*

Zgłoś awarię*

RADA GMINY

TRANSMISJA OBRAD

Działalność

    • Komisja Rolnictwa Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Finansów

    • Komisja Oświaty i Zdrowia

    • Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

Biuletyn Informacji Publicznej*

Informator*

GALERIA*

Projekty UE

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia

    • O projekcie

    • Aktualności

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jastrzębi

Realizowane w latach 2007-2013

"Odniosę Sukces"

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

    • Aktualności

    • O projekcie

    • Rekrutacja

    • Przetargi, zamówienia, zapytania ofertowe

SZKOŁA XXI WIEKU

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZNY INTERNET

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jednostki OSP

Policja

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

    • STOP! NIE WYPALAJ TRAW!

    • Ćwiczenia Chemiczne w Urzędzie Gminy

    • Ćwiczenia chemiczne w Owadowie

Utrzymanie dróg

Telefony alarmowe

ORGANIZACJE

Stowarzyszenia

    • Kobiet Aktywnych "Inspiracja" w Jastrzębi

    • Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje

    • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia "Gościniec"

    • „Zacisze Goryń”

    • Stowarzyszenie Ludzi Prężnych „Szansa”

    • „Mieszkańcy Doliny Radomki”

    • Owadów Wieś z Przyszłością

    • „Towarzystwo Społeczno Kulturalne” im.prof. Leopolda Gembki

    • „Razem do jutra”

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010